Širina 900/960/1000 Visina 2050
Debljina krila 50mm

- Odgovaraju zahtevima ISO 9001
- Izradjena su od:
Štok od hladnog valjanog čelika
lima debljine 1.5mm
Krilo debljina lima  0.8mm
- Završna obrada farbanjem i
plastifikacijom.
- Unutrašnjost krila ojačana čeličnim
šinama i termoizolacijom.   

- Zaključavanje po obodu u 12 tačaka
čeličnim klinovima.
- Krilo i štok povezani sa 3 čelične
šarke.
- Kodirana brava i komplet od 6
ključeva.
- Prag od farbanog čelika.
- Zaptivanje krila vrata magnetnim
kederom.